ตาก ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566 ของ หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด

89

หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด มณฑลทหารบกที่ 310 โดย ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ บริเวณตลาดนัดทุกวันพุธของอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการในรูปแบบทฤษฎีเพื่อนชวนเพื่อน ผู้สมัครคนแรกจะนำเรื่องราว วิธีการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ไปบอกต่อเพื่อน เพื่อชวนเพื่อนที่สนใจเข้ารับสมัครราชการทหารในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งชายไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาชนเผ่าท้องถิ่นในการสื่อสารระหว่างชุมชน/ครอบครัว ง่ายต่อการพูดคุยระหว่างกัน ให้เกิดความเข้าใจ

กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566 เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566  ในวันที่ 1พฤษภาคม 2566 **** สามารถเลือกหน่วยใกล้บ้านได้ 1 หน่วย  สมัครได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 29 ม.ค.2566 ทั่วประเทศ – สามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ หน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน   – สมัครออนไลน์ ผ่านมือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/   

คุณสมบัติ 1. ชายไทย ที่มีอายุ 18 – 20 ปี บริบูรณ์  (เกิดปี พ.ศ.2546-2548) 2. ชายไทย 22 – 29 ปี บริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2537-2544) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกฯ ในระบบปกติมาแล้ว โดยจับได้ สลากดำ  และรวมไปถึง คนที่ไม่ได้ขนาด, ถัดรอง, ปล่อยเพราะรับคนร้องขอพอ หรือ ถูกกำหนดให้เป็นบุคคลประเภท ที่ 2, 3(ครั้งที่ 3),4 3. มีขนาดร่างกาย รอบอก 76 ซม. ขึ้นไป และสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป

หลักฐานการรับสมัคร

1. สด.9 2. ทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา และมารดา (ฉบับจริง) 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. หลักฐานการศึกษา หรือคุณวุฒิพิเศษ (ถ้ามี) 5. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43 เฉพาะผู้ที่มีอายุ 22 – 29 ปี บริบูรณ์) 6. ใบรับรองแพทย์ (กรณี สด.43 กำหนดเป็นคนจำพวกที่ 2 หรือคนจำพวกที่ 3 ครั้งที่ 3 หรือ คนจำพวกที่ 4) ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัด กองทัพบก หรือ โรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันคัดเลือก 7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here