ตาก น้องนักเรียนบ้านนุเซะโปล้ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

2

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 301 กองกำลังนเรศวร พร้อมด้วย กองร้อยทหารราบที่ 432 ร่วมกับ คณะครู จัดกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” ปลูกฝังความรู้ รักสามัคคี ความปรองดอง รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

พร้อมทั้ง ได้มีการฝึกระเบียบแถวเบื้องต้นง่ายๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้  เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here