ตาก นทท.แห่ ล่องแพยาง ลำน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอซู.

14

นักท่องเที่ยว แห่ เข้าชมน้ำตกทีลอซู หลังจากเปิดได้เพียง 2 อาทิตย์นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก และ คณะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เดินทาง เข้าเยี่ยมชม น้ำตกทีลอซูโดยช่วงเช้าเป็นการล่องเรือยางชมธรรมชาติ สองฟากฝั่ง ลำน้ำแม่กลองล่องแพทางน้ำ ใช้เวลา ประมาณ  3  ช.ม. จะชมธรรมชาติ สองฝากฝั่ง ของน้ำแม่กลอง ป่าไม้นานาพันธุ์   ทีสวยงาม จะผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง  บ่อน้ำร้อน  เป็นต้น

หลังจากล่องแพ  ขึ้นบก บริเวณที่ทำการ เขตรักษาพันธุ์ผาเลือด  จะมีหอ้งน้ำ ห้อง ส้วม  ที่พักผ่อน  ทานอาหารกลาง วัน   ต่อจากนี้  นั่งรถยนต์ ระยะทาง ประมาณ 15 ก.ม. ใชัเวลา ประมาณ 30  นาที  ถึง ที่ทำการ ของเขตรักษาพันธุ์ ทีลอซู  มีสถานที่พักเหนือย มีห้องน้ำชาย- หญิง ใว้บริการ  เมือทำภาระกิจส่วนตัวแล้ว   จะต้องเดิน ไปชมน้ำตกทีลอซู  ผ่านเสันทางศึกษา ธรรมชาติ  ระยะทาง 1.5 ก.ม.  ถึงบริเวณ น้ำตกทีลอซู  ที่สวยงาม อลังกาล  สวยงามที่สุด ในประเทศไทย ได้เวลาพอสมควร  เดินทางกลับ ตัวอำเภออุ้มผาง โดยรถยนต์  ระยะทางบก ประมาณ  40 ก.ม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ขั่วโมง ในตัวอำเภออุ้มผาง  ทัศนศึกษา วิถีชิวิตดังเดิม ของคนดอย  สิ้นค้าพื้นเมื่อง  ช๊อปปิ้ง ถนนคนเดิน ยามเย็น ที่ตลาดสดอุ้มผาง  เข้าๆประมาณ 05.30 น. ของวันใหม่ ไปชมวิว พระอาทิตย์ขึ้น  ทะเลหมอก ที่ดอยหัวหมด  ระยะทางสะดวก มี 2 จุด ที่กม.10 และ ที่ก.ม.13 เส้นทาง จากตัวอำเภออุ้มผาง  ไปบ้านกะเหรี่ยง ปะหละทะ  ประมาณ  ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  30 นาที

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้สวยงามมากใด้ ลองแพ..มาจากแม่น้ำสวยงามมาก ไฮไลท์มากเลย พบกับน้ำตกสายรุ่ง สองชั้น สวยงามมาก ปกติ อาจจะมาไม่เห็น แต่ช่วงนี้ เป็นช่วงดีที่สุดสวยงามมาก ในช่วงเวลานี้เหมาะจะล่องแพยาง ชมธรรมชาติ และเดินทาง มาน้ำตกทีลอซู  ดิฉันมาน้ำตกทีลอซูครั้งแรก พบน้ำตกทีลอซู สวยงามสุดสุด บรรยายไม่ถูกเลย ในความสวยงาม นักท่องเที่ยวต้องมาเห็นกับตาตนเอง มาเที่ยวด้วยตนเองจึงอยาก ขอเชิญชวนมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูกันให้ใด้

นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ (ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาตาก)กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากเปิดตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2564 อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกัน วันนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมา ท่องเที่ยว อำเภออุ้มผาง อากาศกำลังดีบรรยากาศกำลังดี สดชื่นตอนเช้าจะมีหมอกยามเช้าขึ้นมาเยอะมากเดินทางล่องเรือแพยางมา 35นาที เห็นน้ำตกสายรุ้งต้องเดินทางตั้งแต่ 8:00 น ล่องเรือยางมาชมธรรมชาติสองฝั่งชมน้ำตกสายรุ้งสวยงามมากน้ำตกสายรุ้ง 2 ชั้นและเดินทางไปอีก 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ผาเลือด และเดินทาง ด้วยไปต่อด้วยรถยนต์เพื่อไปน้ำตกทีลอซู ขอย้ำว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูมาเที่ยว ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง ทุกท่าน มาเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ต้อง ใบรับรอง ฉีดวัคซีน 2 เข็ม และพกบัตรประชาชนมาด้วยจะเป็นการดี ถ้าไม่มีท่านไม่สามารถเข้ามาชมธรรมชาติน้ำตกทีลอซูได้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

ประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ททท. จังหวัดตาก นำคณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและส่วนกลาง พร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าสู่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยวนี้ โดยในวันนี้ ได้สำรวจทางน้ำโดยล่องแพในลำน้ำแม่กลอง สู่น้ำตกทีลอซู ระหว่างเส้นทาง ได้ชมความงามจากน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน และความสวยงามจากธรรมชาติตลอดเส้นทาง และขึ้นต่อรถที่ผาเลือด ไปยังน้ำตกทีลอซู สายน้ำตกที่ยิ่งใหญ่แห่งผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย

ในวันนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผางแล้วจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากกลับมาคึกคักอีกครั้ง หอการค้าจังหวัดตาก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่ต้องการพักผ่อน เข้าสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ เมฆหมอก ลำธาร น้ำตก และขุนเขา ได้มาเที่ยวชมที่  อ.อุ้มผาง จ.ตาก ได้แล้ววันนี้ รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก โทร 055534162 หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยว ททท.จังหวัดตาก

ช่วงนี้ในพื้นที่อำเภออุ้มผางจ.ตาก เป็นช่วงอากาศเย็นสบาย อากาศเริ่มหนาว หลังจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ไปเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมธรรมชาติ ในน้ำตกทีลอซู พบว่า นักท่องเที่ยว ทั่วประเทศ จำนวนมากแห่เข้าชม น้ำตกทีลอซูติดต่อสอบถามรายละเอียด เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง หมายเลขโทรศัพท์ 055 508780 หรือ 088 4275272ททท. สำนักงานตาก FB: ททท. สำนักงานตาก 055514341-3 ประธานชมรมสงเสริมการท่องเที่ยวและอนุนักษ์อุ้มผาง 0984561914

ภาพข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here