ตาก ทุเรียน อำเภอพบพระ ใส่ปุ๋ยคอกให้ผลผลิตดี 5ไร่200ต้น ผลผลิต10ตัน ขาย กก.ละ150บาท

1

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกร ชมรม ผู้ปลูกทุเรียน บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เริ่มถยอยตัด ทุเรียนขาย พ่อค้ามารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อส่งไปประเทศจีน แต่ในปีนี้ ทุเรียน ค่อนข้างไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ดูแลเริ่มยากฝนไม่ตกต้องตามฤดูบางรายดูแลดี รดน้ำให้ปุ๋ยถูกจังหวะ ให้ผลผลิตดี สวนบางรายออกดอกช่วงกระทบหนาว กระทบร้อน ทำให้ดอกล่วง ล่น เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบน ปีนี้ทุเรียนดูแลยาก มาก

นายดม นาตาล เศรษฐกรผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่า นายดม นาตาล กล่าวว่า ตนเองเป็นอดีตทหารผ่านศึกมีที่20ไร่ปลูกทุเรียน 200 กว่าต้น ในพื้นที่ 5-6 ไร่ ปีนี้เป็นปีที่สองที่ให้ผลผลิต ตนเองใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ สืบเนื่องมาจาก ตนเองเลี้ยง วัวพื้นเมืองไว้ 30 ตัวนำเอาขี้วัวมาทำปุ๋ยหมัก หมักกับวัชพืช เพื่อนำมา ใส่ต้นทุเรียน ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมา 6 ปีแล้ว ปีนี้ปีที่ 2  ปีนี้การดูแลทุเรียนยากมาก อากาศแปรปรวน เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน จังหวะสวนทุเรียนของตนเอง ออกดอก ช้ากับเขาไปหน่อย จึงไม่ได้ผลกระทบ มากนัก ทุเรียนสวนของตนเองให้ผลผลิต ปีนี้ผลผลิตดกมาก ผลผลิต ถ้าตัดหมดแล้ว น้ำหนักประมาณ 10 ตัน วันนี้เริ่มทยอยตัดขายในราคากิโลกรัมละ 150 บาทมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อ เพื่อส่งไปประเทศจีน

ตนเองดีใจมาก ปีนี้ ได้ผลผลิตดี ดก น้ำหนักดี และ แถม ราคาทุเรียนปีนี้ดีมาก  วันนี้ พ่อค้า ตัด ทุเรียนสวนตนเอง และ ยังมีเพื่อนสมาชิกที่ปลูกทุเรียนในนามกลุ่มชมรม ผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 8 ซึ่งได้รวมตัวกัน ปลูกทุเรียน เริ่มแรกมี 15 คน ปีนี้ขยาย จำนวน ผู้ปลูก ไปอีก ชาวบ้าน8 เริ่มสนใจและเพิ่มพื้นที่การปลูกเพิ่มมากขึ้น เริ่มปลูกทุเรียน เมื่อ 7 ปีที่แล้วได้รวมตัวกันประมาณ15คน(15ครัวเรือนไปซื้อกล้าทุเรียนมาปลูก เริ่ม ปลูกครั้งแรกบางคนก็มี100ต้น คนมีทุนมากหน่อยก็ปลุกหลายร้อยต้น รวมๆแล้ว บ้านรวมไทยพัฒนา 8 มีทุเรียนประมาณ 4,000-5,000 ต้น

จากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 8 เป็นการสามัคคี ในการรวมกลุ่ม ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาและนำความรู้ใหม่ๆในการปลูกทุเรียนมาพูดมาคุยให้เป็นทิศทางเดียวกัน และ รวมตัวขายทุเรียน เป็นทิศทางเดียวกัน จะได้ราคาดี สามารถต่อรองกับพ่อค้าได้ และยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกด้วย

ภาพ-ข่าว  ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here