ตาก ทหาร พร้อม ชาวบ้านเลอตอ ช่วยกันไถคราดนาเตรียมเพาะปลูกข้าวให้ราษฎรผู้พิการอำเภอแม่ระมาด

6

“ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน” ฤดูฝนก้าวเข้ามา เป็นฤดูของการเริ่มลงมือเพาะปลูกข้าว วิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศ ในสภาวะวิกฤตไวรัส โควิด – 19 ในปัจจุบันที่ประชาชนทุกคนต้องการกำลังใจและการช่วยเหลือดูแล  กำลังทหารชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  ร่วมกับ ราษฎรบ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด  ร่วมกันไถคราดนา เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาให้ นายนิดี  ฟ้าสรางกลางดง ซึ่งเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรง (โปลิโอแต่กำเนิด)  ราษฎรบ้านเลอตอ บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

เพื่อดำเนินการเตรียมแปลงนาไว้สำหรับปลูกข้าว ใช้ในการบริโภค ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หลังมีฝนตกลงมาติดต่อกัน 2-3 วัน ทำให้ดินชุ่มชื้น ทหารพรานชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และชาวบ้าน จึงช่วยกันลงมือไถคราด และปรับพื้นที่ไถคราดนา เตรียมการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูกาลทำนา บนเนื้อที่ จำนวน 1 ไร่

โดยการช่วยเหลือประชาชนเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารดูแลช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้พิการ ซึ่งครั้งนี้ นอกจากจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วยังได้เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของทหารกับประชาชน และเป็นการส่งเสริมดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาขนและกำลังพลอีกด้วย อีกประการหนึ่ง เพื่อให้กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในทางสายกลางบนพื้นฐานของความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การปลูกข้าว การเพาะปลูกพืชไร่พืชสวน หรือการเลี้ยงสัตว์ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ซึ่งชาวบ้านบ้านเลอตอ และผู้นำชุมชนในอำเภอแม่ระมาด…ต่างชื่นชมปลื้มใจที่ทหารดูแลประชาชน….แม้จะจุดเล็กๆของสังคม ทหารก็ไม่ทอดทิ้งให้เดียวดาย พร้อมกล่าวขอบคุณด้วยบรรยากาศที่อบอวลแห่งความสุขที่ชาวบ้านและทหารร่วมกันช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในสังคม ‘ ไม่ปล่อยให้เผชิญกับความทุกข์ยากเพียงลำพัง ‘

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here