ตาก ทหารพราน 35 Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนตามแนวชายแดน

2

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ คณะครู, นักเรียน , ประชาชนจิตอาสา และ อบต. ในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำฯ พ่นยาฆ่าเชื้อสิ่งของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง   และ  โรงเรียนบ้านวังผา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ทหารพราน 35

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here