ตาก-ชายแดนไทย-เมียนมา คึกคักเมียนมาร์ เปิดเมืองใหม่ ตรงข้าม อ.พบพระ บูมเศรษฐกิจ

19

ที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ทางการเมียนมา ได้เปิดตัวเมืองใหม่ อีก 1 แห่ง  เพื่อขยายเศรษฐกิจ การค้า-การท่องเที่ยว ที่ ตลาดเมืองใหม่  อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี   ตรงข้ามชายแดนไทย  ที่ท่าข้ามบ้านว่าเล่ย์ บ้านว่าเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก   โดยสหภาพเมียนมาได้ขยายเมือง และศูนย์การค้าแห่งใหม่ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อบูมเศรษฐกิจร่วมกับนักธุรกิจและนักลงทุนชาวจีน ซึ่งเมืองใหม่แห่งนี้ เป็นการลงทุนอีกพื้นที่ ที่จะแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจชเวโก๊ะโก่ (เมืองใหม่โก๊ะโก่) ของกลุ่มหย่าไถ่  ตรงข้ามท่าพ่อเลี้ยงคำ บ้านวังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มเฮงเชง ตรงข้าม อ.แม่สอด รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มทุนจากจีน ได้เข้ามาร่วมลงทุนกับเมียนมา ในเขตชนกลุ่มน้อย หลายจุดแล้วตามแนวชายแดนริมแม่น้ำเมย เช่น กลุ่มหย่าไถ่-กลุ่มเฮงเชง-กลุ่มหัวเฮี่ยน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมหาศาล มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สร้างที่อยู่อาศัย บ้านเรือน ที่พัก โรงแรม  อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า ฯลฯ เป็นการบูมเศรษฐกิจฝั่งเมียนมา ให้คึกคักเพิ่มขึ้น

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ  จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here