ตั้งเป้าปีละหลายพันล้านบาท กับการจับพระอาทิตย์มาใช้งานที่นนทบุรีนะ จะบอกให้ ?

10

ตั้งเป้าปีละหลายพันล้านบาท กับการจับพระอาทิตย์มาใช้งานที่นนทบุรีนะ จะบอกให้ ?

พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับพลังงานธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้นับแสนล้านบาท เขาตั้งเป็นบริษัท เพื่อผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์แล้วนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here