ตราด เปิดเหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ข้าวของพ่อ สืบสานประเพณีชาวชองช้างทูน

14

ที่แปลงสาธิต นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ตามโครงการ ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก โดยมีนายเกษม มั่นคง นายก อบต.ช้างทูน กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วย นส.บุญรักษา คุ้มปลี  ผอ.โรงเรียนวัดช้างทูน  ครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดช้างทูน และโรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ผู้ปกครองนักเรียน  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต.ช.ด.116 บ่อไร่ เจ้าหน้าที่ทหาร ชพส.1304 บ่อไร่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ที่มาร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านและนักเรียน บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้น่าส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน  นับวันการเกี่ยวข้าวมีแต่จะเลือนหายไป ชาวนาหันมาใช้วิธีเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรกล วิถี วัฒนธรรมชุมชนจึงหายไป ซึ่งทางอำเภอบ่อไร่จะให้ความสำคัญโดยจะให้เกษตรอำเภอบ่อไร่ ส่งเสริมพันธุ์ข้าวและเทคนิคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้โครงการในปีต่อๆไป ขณะนายเกษม มั่นคง นายก อบต.ช้างทูน เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวชองบ้านช้างทูน เกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำนาข้าว ที่นับวันจะเลือนหายไป จึงได้จัดทำโครงการร่วมกับโรงเรียนวัดช้างทูน นำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้และสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ธนเดช เดชะเทศ จ.ตราด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here