ตราด เทศบาลตําบลคลองใหญ่ ร่วมกลุ่มประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม คลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

6

ที่บริเวณลําคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมตรีตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตําบลคลองใหญ่ พนักงานลูกจ้างพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียน ร่วมโครงการคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

ทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันฟื้นฟูปรับปรุง คุณภาพน้ำทำความสะอาด พัฒนาคูคลอง ถอนเสาเก่าออกจากคลองเพื่อให้สะอาด การเดินเรือสะดวกสบายขึ้น และจัดเก็บขยะเศษไม้ที่หลงเหลือตามลําคลอง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งให้ประชาชน เกิดการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน

ภาพ-ข่าว ธนเดช เดชะเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here