ตราด อ.คลองใหญ่ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

6

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ นายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานร่วมกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางสำราญ   ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว

ต.ไม้รูด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้จํานวนทั้งสิ้น 272,462 บาท

นายอําเภอคลองใหญ่และกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่จึงได้ขอบคุณทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธนเดช เดชะเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here