ตราด อิ่มบุญ อิ่มใจ ปิดแล้ว งานเทศกาลกินเจ 65 อ.คลองใหญ่ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารเจมื้อสุดท้าย แจกข้าวสาร 500 ถุง

7

ปิดแล้ว งานเทศกาลกินเจ 65 อ.คลองใหญ่ ของเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565  วันนี้  4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่หน้าบริษัทกิตติยาคลองใหญ่ขนส่ง นายเฉลียว อําพิน เจ้าของบริษัทกิตติยาคลองใหญ่ขนส่ง เป็นประธานปิดงานประเพณีถือศีลกินเจ อ.คลองใหญ่ พร้อมครอบครัวแจกข้าวสาร จํานวน 500 ถุง โดยใช้คูปองแลกข้าวสารคนละ 1 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม แจกตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยมีประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมรับข้าวสารกันอย่างไม่ขาดสาย มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตอําเภอคลองใหญ่ คอยอํานวยความสะดวกให้

โดยตลอด 10 วัน มีหน่วยงานราชการ และชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมกิจกรรมกินเจ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทกิตติยาคลองใหญ่ขนส่ง ได้จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 แล้ว ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  25 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565  ตลอด 10 วันนั้น มีผู้มาร่วมกิจกรรมกินเจ จํานวนไม่น้อยในแต่ละวัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน

เจ คือการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต  แต่อย่างไรก็ตามการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

ธนเดชเดชะเทศ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here