ตราด ครบรอบ อนุสรณ์ 100 ปี อนุบาลวัดคลองใหญ่ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

2

พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์และที่ปรึกษา พระอธิการไพรวัลย์ ชยมตฺโต เจ้าคณะตําบลหาดเล็ก เจ้าอาวาสวัดหาดทรายแดง นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ พร้อมนางช่อชะบา ชื่นบาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ นส.หัสดาพร ศิลาชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่  นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่  สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นําชุมชน และประชาชน

เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ อนุสรณ์ 100 ปี อนุบาลวัดคลองใหญ่ ทอด ณ.อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด ในการทอดผ้าป่า ณ วันนี้ได้ยอดทั้งหมด 1,313,801 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดสร้าง  และยอดเงินยังคงทยอยกันมาเพิ่มขึ้น หลังจากการทอดครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธนเดช เดชะเทศ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here