ตม. บิ๊กคลีนนิ่งฆ่าไวรัส covid 19 ให้ตายเรัยบไปจากพื้นที่ทำงานและให้บริกรปชช.

4

​ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ บริเวณที่ทำการ บก.ตม.1 และ บก.ตม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ ​​การทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำความสะอาด   บริเวณภายในที่ทำการ บก.ตม.1 และ บก.ตม.3 โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ให้บริการ เก้าอี้พักรอของผู้ขอรับบริการ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากเป็นสถานที่ทำการที่มีประชาชนและชาวต่างชาติ เข้ามาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก รวมถึงบุคคลที่อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

ภาพ-ข่าว ปชส. สตม.

​​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here