ด้วยอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินงานดินโลกปีนี้จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่จ.ตากนะข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ65-09-08-1

3

ด้วยอาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน
งานดินโลกปีนี้จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดตาก
นะ จะบอกให้
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 16.45 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here