ดอกคำใต้ดังอีกแล้ว ด้วยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิโลก ขายทั้งในและต่างประเทศ ปีละ 2 แสนตัน เน้อ..จะบอกฮื่อ

1

ข้าวหอมมะลิ

ดอกคำใต้ดังอีกแล้ว ด้วยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิโลก ขายทั้งในและต่างประเทศ
ปีละประมาณ 2 แสนตัน เน้อ..จะบอกฮื่อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here