ดอกกัญชามีพิษเป็นสารเสพติด ราก ต้น ใบ เอาไปปรุงอาหารได้ ฟัง ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ

16

ป๋าแหงมช่วยชาวบ้าน ดอกกัญชามีพิษเป็นสารเสพติด ราก ต้น ใบ เอาไปปรุงอาหารได้ ฟัง-ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอล แล้วจะเข้าใจ ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here