ช้างหลวง ได้ฤกษ์เบิกชัย เข้าทำหน้าที่ “นายกเทศมนตรีเมืองแพร่” หลังศาลปกครองเชียงใหม่ สั่งคุ้มครอง

6

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้ฤกษ์เบิกชัย เข้าทำหน้าที่ฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมาชิกกลุ่มเมืองแพร่ก้าวหน้า ทีมบริหาร มาร่วมแสดงความยินดี หลังศาลปกครองเชียงใหม่ สั่งคุ้มครอง ท่ามกลางกองเชียร์จากทุกภาคส่วน แกนนำชุมชน อสม.ประธานชุมชน อปพร. นางมยุรา หาญจิตร นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จ.แพร่ พร้อมคณะกรรมการ มามอบดอกไม้กันอย่างล้นหลาม และหลังจากนั้นได้ไหว้พระพรหม และศาลเจ้าที่ของในเทศบาลเมืองแพร่  หลังจากนั้น นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภา นั่งรถรางไปติดตามงาน ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองแพร่ หลวงพ่อพิชิตมาร และตรวจจุดเกิดอุบัติเหตุที่แยกประตูมาณ เพื่อจะได้มีการสานงานต่อเพื่อเกิดประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พร 52001/ว86 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เรียน คณะกรรมการภารประจำ หน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอคภัยประจำที่เลือกตั้ง  ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 นั้นเนื่องจากศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ 102/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ให้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ้นจากตำแหน่ง ในวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 ถึงวันที มีนาคม 2555 และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงมีผลให้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

ดังนั้น การเลือกตั้งในวันที่ 6 มีนาคม 2565 จึงยังไม่เกิดขึ้น และขอเลื่อนการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเป็นประการใด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ   นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่

นอกจากนี้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้  โพสเฟส “ช้างหลวง” ว่า ทำไมไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 มีนา 65 ขอย้อนกลับไปในเรื่องราว 1. สาเหตุที่จัดให้มีการเลือกตั้ง เพราะผม ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกฯ 2. เมื่อมีตำแหน่งว่าง กกต. ก็ต้องทำหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้ง 3. คนที่เดือดร้อนคือ ผม เพราะถูกกล่าวหา จึงไปร้องขอให้ศาลปกครองฯเพิกถอนคำสั่งและช่วยเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน 4. เหตุที่ศาลเลื่อนก็เพราะเชื่อว่า 4.1 คำสั่งที่ให้ ผม พ้นจากตำแหน่ง น่าจะไม่ถูกต้อง 4.2 หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปแล้ว หากผมไม่ผิด จะทำอย่างไร     

ดังนั้นก่อนที่จะมีการพิจารณาในรายละเอียดว่าคำสั่งถูกต้องหรือไม่ ให้ ผม กลับเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรี จนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น “วันนี้ผมได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับ และจะตั้งไจทำงานรับใช้ ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ให้ดีที่สุด”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here