ช่องสะงำร้าง ปิดตลอดแนวชายแดนไม่มีกำหนดเว้นการขนส่งสินค้า (ศรีสะเกษ)

11

ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ  ต.ไพรพัฒนาอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามาก  หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 แพร่กระจายไปทั่วโลก  มีประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชา  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า – ออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่บรรดาชาวไทยที่จะพากันเข้าไปเสี่ยงโชคที่คาสิโนก็ไม่คึกคักเหมือนก่อนหน้านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องสะงำก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ว่า ขณะนี้ช่องสะงำเหมือนเมืองร้างเพราะว่า ไม่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้า – ออกคึกคักเหมือนเช่นเคยก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงอนุญาตให้เฉพาะสินค้าผ่านแดนที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร ทั้งนี้จำกัดคนเฉพาะคนขับและคนขนของอีก 1 คน โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองเรื่องสุขภาพ ความสะอาด ทั้งพาหนะและสินค้า  ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะพิจารณาเป็นรายกรณี ไม่อนุญาตกรณีมีไข้และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 

ภาพ-ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here