ช่วยกันไป ช่วยกันมา เพื่อให้เกิดทั้งอาหารและพลังงาน ที่อ.ระโนด จ.สงขลา

3

ไม่มีเขา เราอยู่ไม่ได้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจับมือทุกภาคส่วน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อให้ประมงพื้นบ้านมีอาชีพยืนยาวและเรามีอาหารกิน ที่ อ.ระโนด สงขลานะ จะบอกให้ ?

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here