ชุมพร Watch & Voice จับตามอง และ แจ้งเบาะแส STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

28

ณ ห้องบอสมาเนีย โรงแรมลอฟท์มาเนีย ชั้น 1 ทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ จับตามอง และ แจ้งเบาะแส    ( Watch & Voice ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดทรายรี ของหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร และโครงการขุดลอกคลองหัววัง – พนังตัก ของหน่วยงาน โครงการชลประทานชุมพร  วันนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร   พร้อมกับ นายนพดล มีวิเศษ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร  เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงปัญหาในการดำเนินการและตอบปัญหาให้กับ ทีมทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร ในโครงการ ในการวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการ

นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดทรายรีของหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยแก้ไขในการกัดแซะตลิ่งริมทะเลหาดทรายรี ในระยะยาว 15 ปี ในการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดทรายรี เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณชายหาดก็จะถึกคลื่นซัดชายหาดหายไปจำนวนมากในแต่ละปี  เป็นกาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ต่อไปอย่างยังยืน

นายนพดล มีวิเศษ  กล่าว โครงการขุดลอกคลองหัววัง – พนังตัก ของหน่วยงาน โครงการชลประทานชุมพร เป็นโครงการผันน้ำไม่ให้เข้าตัวเมืองจังหวัดชุมพร จากโครงการที่ดำเนินการล่าช้าของผู้รับเหมาประสบปัญหากับภัยธรรมชาติ ที่จังหวัดชุมพรมี ช่วงฤดูฝนจึงไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้โครงการล่าช้าออกไป ช่วงนี้ได้ดำเนินการเร่งรัดให้ ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาวัชพืชที่อยู่ในคลองและ โครงการพระราชดำริ คลองหนองใหญ่ ของรัชกาลที่ 9    โดยได้ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและ กรมชลประทานพร้อม หน่วยงานในพื้นที่ได้กำจัดวัชพืชผักตบชวาเพื่อความสวยงามและเป็น Landmark ที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพิ่มเติม//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here