ชุมพร Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

7

 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เปิดโครงการ Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม จังหวัดชุมพร  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่เด็กนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กระจายแต่ละอำเภอ จำนวน 32,941 คน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการ Kick off สร้างเกราะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม จังหวัดชุมพร ในครั้งนี้  เป็นโครงการของรัฐบาลที่เกิดจากความห่วงใย ของนายกรัฐมนตรี มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นการเร่งด่วนให้แก่เด็กนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี ทุกสังกัดทั่วประเทศ ระยะแรกมีการจัดสรรวัคซีนเข้ามา ระหว่างวันที่ 4 – 17 ตุลาคม 2564 ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และระยะที่สอง จะเข้ามาระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564 เพิ่มเติมอีก

ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้มีความ ปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา และสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ร่วมมือกันจัดเก็บ ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน จำนวน 32,941 คน คิดเป็น 81.42 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการ จัดสรรวัคซีนมาแล้วสำหรับนักเรียน จำนวน 14,460 คน กระจายการฉีดวัคซีน ครอบคลุมไปยังอำเภอต่างๆ ดังนี้ อำเภอเมือง 9,060 คน อำเภอหลังสวน 1,200 คน อำเภอปะทิว 1,200 คน อำเภอท่าแซะ 600 คน อำเภอสวี 600 คน อำเภอทุ่งตะโก 600 คน อำเภอละแม 600 คน  อำเภอพะโต๊ะ 600 คน รวมทั้งสิ้น  14,460 คน

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษา ของเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะมีผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียน ของนักเรียน ดังนั้นโครงการวันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้การศึกษาเดินหน้า ไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ฉีดวัคซีน ไปแล้วระยะแรก เปิดเทอมจะได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ปกครอง ที่ต้องส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ซึ่งวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และอนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 

ถ้าฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะทำให้การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถทำได้ โดยคำนึงถึงมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมาตรการของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนเป็นการยืนยันว่าหากมีการติดเชื้อ จะไม่เกิดความรุนแรงกับเด็กและครอบครัว ซึ่งการฉีดวัคซีนไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับครู ตลอดจนครอบครัวของนักเรียนด้วย กรณีนักเรียนและ ผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน หากเปลี่ยนใจประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ขอให้ทางโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด ประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการขอรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติ

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here