ชุมพร โครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯเลี้ยงอาหารนักเรียนราชประชานุเคราะห์

3

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 โดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียน ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันพระทานแก่เด็กนักเรียน สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 เป็นอย่างยิ่ง

 นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน 2 ล้านบาท คืนแก่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤต และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ในส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here