ชุมพร เร่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

8

 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

 ตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 6-9 ต.ค.64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10-12 ต.ค.64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส นั้น

 โครงการชลประทานชุมพรได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำคลองชุมพรโดยติดตามระดับน้ำจากสถานีวัดน้ำx 201A บ้านท่าไม้ลาย เมื่อเวลา 03.00 น. มีค่าระดับน้ำสูงสุด 40.55 ม. ระดับเริ่มลดลง 0.08-0.10 ม. ที่สถานี x53A บ้านวังไผ่ มีค่าระดับน้ำ 5.12 ม. ที่เวลา 03.00 น. ระดับน้ำ เริ่มเพิ่มขึ้น 0.10-0.20 ม. ที่เวลา 07.00 น. ระดับน้ำอยู่ที่ 5.86 ม. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ลุ่มน้ำคลองหลังสวน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานี x213 บ้านพะโต๊ะ เวลา 03.00 น. มีระดับน้ำ 46.73 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.40-0.50 ม. ที่เวลา 07.00 น. มีระดับ 48.39 ม. ส่งผลให้ระดับน้ำที่ x212 ถนนลูกเสือ มีระดับ 2.01 ม. และลุ่มน้ำท่าตะเภา มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันต้นน้ำยังมีฝนตกอยู่

 จึงขอแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำ ริมลำห้วย และลำคลอง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ โครงการชลประทานชุมพร เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 21 เครื่อง สำรอง ณ โครงการชลประทานชุมพร และรถขุด JCB 1 คันสำรอง ณ โครงการชลประทานชุมพร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หากมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่

 ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. พร้อมด้วย ผอ.แขวงทางหลวงชุมพร ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสายเลี่ยงเมืองทั้งฝั่งขาล่องใต้ โดยให้ใช้ทางเลี่ยงถนนทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ1005 แยกทางหลวงหมายเลข4-บ้านวิสัยเหนือ และฝั่งขาขึ้น ให้ใช้ทางเลี่ยงถนนสาย จ. เพื่อให้การจราจรคล่องตัว และได้ประสานให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเครือข่ายสื่อมวลชลประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน และฝากข้อห่วงใยในการขับขี่ ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร  ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here