ชุมพร เร่งดูแลผู้เดือดร้อนทุกวันจากอุทกภัยรอบที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง

12

 จากการที่ได้เกิดฝนตกหนัก ในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพรและพื้นที่ต้นน้ำคลองชุมพร ในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทำให้น้ำในคลองชุมพรสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลวังไผ่ ตำบลขุนกระทิงและตำบลตากแดด อำเภอเมือง เป็นระลอกที่2 โดยเฉพาะตำบลตากแดดซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ ขณะนี้สถานการณ์น้ำลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในที่ลุ่ม

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมนางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดชุมพร คณะเหล่ากาชาดชุมพร นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ปกครองและอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจดูแลความเดือดร้อนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองชุมพรไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านบางเป้ง ในหมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ที่มีมีผู้เดือดร้อนประมาณ 120 ครัวเรือน โดยมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วย

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่า ราชการมีความห่วงใย ได้มอบให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดูแลความช่วยเหลือ วันนี้ ได้มาเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ จากนี้ไปจะได้ดำเนินการรวบรวมความเสียหายและช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here