ชุมพร เปิดประตูสู่ภาคใต้ รวมพลังแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ให้ความรู้ จ่ายตำรับยาสมุนไพร

7

ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์       แผนไทยจังหวัดชุมพร ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของแพทย์แผนไทยในจังหวัดชุมพร  เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับประชาชน หรือนักท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร


นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์    แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19       ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ในครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        ได้นำยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในระยะนี้      จะมีไข้ ตัวร้อน อ่อนล้า อ่อนเพลีย ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ อารมณ์เปลี่ยนแปลง  มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ วิตก เป็นต้น

สำหรับการออกหน่วยแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้นำยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 เพื่อบำบัดและบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ ลดไข้     ต้านการอักเสบ ยาห้าราก สรรพคุณ ถอนพิษไข้  ยาประสะจันทน์แดง  สรรพคุณลดไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ ยาจันทน์ลีลา สรรพคุณ  ยาหอมนวโกฐ สรรพคุณ  แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียนอาเจียน ลมปลายไข้ ยาตรีผลา  ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม        ยาอมมะแว้ง และตรีผลา สรรพคุณ แก้ไอ  ขับเสมหะ ยาขิง สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด และ ตำรับยา   ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ ตำรับน้ำมันกัญชา สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ตำรับแก้ลมแก้เส้น สรรพคุณ แก้อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดจุกท้อง และตำรับศุขไสยาสน์ สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ อาการอารมณ์เปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เป็นต้น


ทางด้าน นายโชตินรินทร์ เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ชุมพรเป็นประตูด่านแรก ที่จะเข้าสู่ภาคใต้         มีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ในขณะที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว         เชิงสุขภาพ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 19 ก็มีความสำคัญ  จังหวัดชุมพร มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ขณะนี้ทางจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งได้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนใน 2 เรื่องทันที คือ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ให้ทัน ต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเน้นที่มาตรการความปลอดภัยในองค์กรของตนเอง ครอบครัวบ้านเรือนของตนเองเป็นหลัก โดยใช้ สุขบัญญัติ 10 ประการต้านภัยโควิด 19 หรือ ที่เรียกว่าการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล รวมถึงการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินหน้าต่อในการดูแล เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงให้ อสม.แนะนำให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองหาโควิด 19 เบื้องต้นโดยวิธ ATK  อย่างต่อเนื่องเมื่อมีอาการและประวัติเสี่ยง
ด้านนายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร โดยการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีการไม่รุนแรงมาโดยตลอด และ มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานอยู่ในทุกโรงพยาบาลของจังหวัด/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here