ชุมพร เตรียมจัดงานเทศกาลกาแฟโรบัสต้า ยกระดับสู่ตลาดสากล

9

 นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร และ นายธนาสิทธิ์ สอนสุภา กาแฟลุงไข่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565 “Chumphon Robusta Coffee Festival 2022” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และพี่น้องสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้กับกาแฟโรบัสต้าชุมพรในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดชุมพร และผลักดันให้จังหวัด ไปสู่เป้าหมาย “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งชุมพรนับเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุโรบัสต้า อันดับ 1 ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกว่า 81,929 ไร่ ให้ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 8.322 ตัน/ปี สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดปีละ 573.71 ล้านบาท ซึ่งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของภาครัฐ กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการกาแฟโรบัสต้าชุมพร ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชื่อมโยงการค้ากาแฟโรบัสต้าชุมพรให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล และได้เผยแพร่ความโดดเด่นที่ สินค้ากาแฟโรบัสต้าชุมพรที่ไม่เหมือนใคร ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่าง จะทำให้กาแฟโรบัสต้าชุมพรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 ด้าน นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เปิดเผยว่า กาแฟพ้นธุ์โรบัสต้า ที่ได้รับความนิยมของจังหวัดชุมพร มีหลายกลุ่ม เช่น กาแฟเขาทะลุ เอสที กาแฟชุมพร และกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร นอกจากนี้ชุมพรยังมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI ) ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และกาแฟเขาทะลุ และสินค้า GI น้องใหม่ล่าสุด กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร ซึ่งจะเห็นว่า กาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในจังหวัดชุมพร มีอัตตลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ชาวเกษตรกรของเราได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลผลิตออกสู่ท้องตลาด จนเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างขวาง ซึ่งจุดเด่นของ “กาแฟโรบัสต้า” จังหวัดชุมพร คือการปลูกกาแฟคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้องการพัฒนาจากผู้ปลูก เป็นผู้แปรรูป ผู้คั่วกาแฟ รวมทั้งเป็นบาริสต้า ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ผู้บริโภคทั่วโลกจะรู้จักกาแฟโรบัสตาชุมพรมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพร้อมที่จะเปิดทำตลาดการค้า

 นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมการผลิต การแปรรูปการยกระดับ การพัฒนาแบรนด์ กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร ซึ่งกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วย การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า กาแฟโรบัสต้า เราได้เชิญผู้ประกอบการในทุกเจนเนอเรชั่น ที่มีกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มาร่วมกันออกร้าน เริ่มตั้งแต่กลุ่มที่ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญด้านกาแฟโรบัสต้าชุมพร ได้แก่ สวนกาแฟพานิช สวนลุงเหนอ ไร่จิราวัฒน์ กาแฟชายเก๋ อีกทั้งยังได้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่เพิ่งได้รับรางวัลมาได้แก่ สวนกาแฟลุงไข่เกษตรอินทรีย์ KIM Coffee Home Roaster ที่มีเจ้าของสวนเป็น Q Grader  สวนนิลเขียว พัฒนะกาแฟคั่วอบหม้อดิน กาแฟเขาพระเจ้า กาแฟภูเสือเต้น Horse Mountain Roaster และยังมีอีก 2 แบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกาแฟโรบัสต้าชุมพรคือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ที่ถือว่าเป็นผู้นำ 2 ราย ที่พากาแฟโรบัสต้าชุมพรออกสู่สากล

 สำหรับกิจกรรม Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ สวนอาภากรเกียรติวงศ์ และครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ ทีมวิทยากรจะมาสอนถ่ายภาพและวิดีโอด้วย มือถือแบบง่ายๆ สามารถทำด้วยตนเอง รวมถึงมีแนวความคิดมาช่วยหามุมมองใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแนะนำ ส่งเสริมการตลาดของกาแฟชุมพรให้ปรับตัวทันกับโลกออนไลน์ในปัจจุบัน โดยจัดในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมรกตทวิน และจะเผยแพร่ผ่าน Zoom และ Facebook Live กิจกรรม Online Business Matching จะจัดในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมรกตทวิน ผ่าน Zoom Meeting เช่นกัน/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here