ชุมพร เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่

6

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่

 ด้วยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิดการระบาดของโรคในสุกร ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดย จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 234 ราย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยพสกนิกร จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานสมทบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพิ่มเติมอีก 134 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลาบปลื้มและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบ// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here