ชุมพร เข้ม ตั้ง 4 ด่าน ตรวจเช็คการเดินทางเข้าออก ผ่านจังหวัด

0

ที่ลานจอดรถโชคอนันต์ทัวร์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดชุมพร นายวิชาญ ไชยแขวง สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร นายสิทธิ์ชัย ชูจีน สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ และ คณะอสม.ร่วมกับ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมกันตั้งจุดตรวจค้นหาเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Test ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00 น. ให้กับเจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างชาวเมียนมา โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยถิ่นที่อยู่ ที่พำนัก อาชีพอย่างละเอียด ส่วนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ได้ตรวจสอบหนังสือเอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันการนำแรงงานเถื่อนที่ลอบเข้าเมืองมาแพร่กระจายเชื้อโรคในพื้นที่

นายวิชาญ ไชยแขวง สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร เปิดเผยว่า เป็นการค้นหาคัดกรองในพื้นที่ความเสี่ยงตำให้ปลอดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งได้ทำการคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ทั้งหมดในเขตอำเภอเมือง ประมาณ 300 คน ซึ่งจะสามารถรู้ผลได้ภายใน 5 นาที หากพบเชื้อจะส่งไปตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งที่โรงพยาบาลชุมพร ส่วนแรงงานต่างด้าวได้ทำการตรวจค้นหาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยงตำไม่ให้แพร่เชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่กระจายในตัวเมืองได้

ด้าน นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน และบุคลากรภาครัฐทุกฝ่าย งดหรือชะลอการเดินทาง เข้า–ออก พื้นที่จังหวัดชุมพรถ้าไม่จำเป็น แต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทาง จึงต้อง Chart สรุปคำสั่ง เพื่อให้บุคคลแต่ละกลุ่มถือปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการการเดินทางอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนทุกคนหากจะออกนอกเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตกับท้องถิ่นเช่น อบต.หรือเทศบาล ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2136/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และ เมื่อเดินทางกลับมา ต้องไปรางงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อควบคุมให้ลงทะเบียน Save Chumphon ทุกครั้งที่เข้าจังหวัดชุมพร เป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อครอบครัว ที่คนชุมพรต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ได้มีคำสั่งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดแล้วจำนวน 4 ด่าน คือ 1.บ้านพละ  2.วังใหม่ 3.ทุ่งสวรรค์ ละแม  4.ด่านหน้า อ.พะโต๊ะ /

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here