ชุมพร อบจ.ชุมพร เปิดสภา อบจ. พิจารณางบเพิ่มเติมงบปี 65 หลังได้งบเพิ่ม

8

ที่หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

โดยนายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here