ชุมพร อบจ. ชุมพร เปิดสภาฯขออนุมัติขยายเวลาในการเบิกงบประมาณดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้

4

หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 พร้อม เปิดตัว สจ. เขต 3 อ.เมืองชุมพร หลัง กกต. ประกาศรับรองการเลือกตั้งเมื่อ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้แก่ นายภานุพงศ์ วัชรโคตระกูล เข้าปฎิญาณตน เข้าเป็นสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร

 โดย นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและสมาชิกสภาฯ.อบจ.ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร.

สำหรับที่ประชุมสภา อบจ.ชุมพรในวันนี้ ก็เพื่อขออนุมัติสภาฯ.อบจ. ชุมพร ได้ขยายเวลาในการกันเงินงบประมาณ 2564 ออกไปอีก 1 ปี เพื่อเดินหน้าโครงการที่สภาฯ อบจ.ชุมพรที่ตั้งไว้ก่อนหน้า แต่ยังไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยต่อไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here