ชุมพร อบจ.ชุมพร เปิดสภาสามัญ ผันเงินเหลือจ่าย เดินหน้า 4 โครงการสร้างถนนสาธารณะชุมชนลดอุบัติเหตุ

23

ที่ หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายไชยพงศ์ ทองคำ ประธานสภา อบจ.ชุมพร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาเรื่องร่างงบรายจ่าย ปี 65 เพิ่มเติม และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบรายจ่าย ปี 65 หลังมีโครงการยกเลิก ทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณ ทำให้มีงบประมาณ ปี 2565 เหลือและค้างจ่าย 20 ล้านบาทเศษ จึงต้องขอมติสภาพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 64 เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มเติม 4 รายการ ประกอบด้วย 1.โครงการสร้างถนน แอสฟรัสติกคอนกรีต สายวิทยาลัยเกษตรกรรม-บ้านเขากรด ต.ตะโก เชื่อม ต.ช่องไม้แก้ว กว้าง 6 ม. ยาว 1,975 ม. พร้อมไหล่ทางคอนกรีตกว้าง 1 ม. ในวงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท 2.โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเขาหลาง-เขาชะมด (ตอน 2) ม.2 ต.ทุ่งหลวง เชื่อม ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง 6 ม. ยาว 650 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกจ้างละ 0.50 ม. วงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท 3. โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลายมุด ม.11 ต.นาสัก เชื่อม ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร กว้าง 5 ม. ยาว 660 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกจ้างละ 0.50 ม. วงเงินงบประมาณ 2.6 ล้านบาท และ 4. โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาดอน-บ้านท่าข้าม ม.8 ต.ท่าแซะ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กว้าง 6 ม. ยาว 1,110 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกจ้างละ 0.50 ม. วงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาทเทกระจาดผ่านฉลุย

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ.อบจ.ชุมพร กล่าวว่า เราเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องในชุมชน โดยเฉพาะถนนที่มีประชาชนใช้จราจรขนสินค้าเกษตรและเพื่อให้ลูกหลานมาเรียน ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ เมื่อมีงบเหลือจ่ายของ ปี 65 เราจึงมาเร่งทำโครงการที่ประชาชนในชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here