ชุมพร อบจ.ชุมพร จัดซื้อยา โค-กระบือ 3 แสนกว่าบาท มอบปศุสัตว์จังหวัดเร่งฉีดรักษา ก่อนล้มตายมากขึ้น

4

ที่บริวณด้านหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาฆ่าแมลง ให้กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยนายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัด ได้มอบให้ ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ , นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหนัากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,สัตวแพทย์หญิงกิจตาภรณ์ แสงจันทร์ และนายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมือง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน หรือโรคฝีดาษในโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

  “เมื่อเป็นการ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน และ อบจ.สนับสนุนได้ก็ยินดี ซึ่งการจัดซื้อ ก็ต้องใช้เวลานิดนึง ตามระเบียบของราชการ ซึ่งวันนี้ได้ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันสถานการณ์ ในขณะเดียวกันก็จะสามารถลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย” นายนพพร กล่าว

  “สถานการณ์โรคลัมปี สกิน หรือโรค LSD ในจังหวัดชุมพร ยังมีอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว โดยสถานการณ์ของการระบาดยังมีอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้น ต้องทำความเข้าใจว่า โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษา เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโรค มาจากพาหะนำโรค คือ แมลงดูดเลือด เหลือบ ริ้น ไร แมลงวัน สิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ส่วนที่ถามว่า จะมีโอกาสที่จะแพร่ไปยังอำเภออื่นๆ อีกหรือไม่ ก็ขอตอบว่า มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพราะการควบคุมแมลงดูดเลือดพวกนี้ เป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นมาตรการที่เราควบคุมอยู่ ณ เวลานี้ ก็คือ การตั้งด่านจุดสกัด ระหว่างอำเภอ การฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ โดยการประสานความร่วม กับท้องถิ่น และปศุสัตว์อำเภอ” น.สพ.พิชัย กล่าว

  “ส่วนกรณีที่ถามว่า ตอนนี้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีการระบาดมากน้อยเพียงใด ก็ขอตอบว่า ณ เวลานี้ มีอยู่ประมาณ 500 กว่าตัว ซึ่งมีเกษตรกร แบกรับภาระ อยู่ประมาณ 200 กว่าครัวเรือน  หายป่วยไป 205 ตัว ยังคงเหลือป่วยอยู่ 299 ตัว ตายไป 37 ตัว โดยยังสามารถตายเพิ่มขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทั้งนี้ ในจังหวัดชุมพร ตอนนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือ ชาวบ้านไม่เคยเจอโรคนี้ และมันเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษากว่า 1-2 เดือน ทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้น  เบื้องต้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถดำเนินการได้ ก็คือ ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับท้องถิ่นพยายามช่วยเหลือชาวบ้าน คือ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง ให้  และในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีด ในการรักษา ยาฆ่าแมลงที่ได้มาในวันนี้ เชื่อว่าเราจะกระจายให้เร็วที่สุด  กระจายไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้บริหารจัดการ สำหรับเกษตรที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจริงๆ และที่สำคัญมากก็คือ ทางปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้เน้นย้ำ ไปยังปศุสัตว์อำเภอ ให้แจ้งเกษตรกร ว่า อย่าตื่นตระหนก เพราะโรคนี้ สามารถรักษาให้หายได้จริง เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการรักษา ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เรา จะจัดการกับโรคนี้ได้ดีที่สุด คือ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับ ถ้าเราทำความเข้าใจกับชาวบ้านดีๆ โอกาสที่จะทำให้โรคนี้ ลดการแพร่กระจาย และหาย ก็จะมีแน่นอนครับ”น.สพ.พิชัย กล่าวสรุป

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการมอบยาและเวชภัณฑ์ ในครั้งนี้ หากรองบประมาณจากทางกรมปศุสัตว์ อาจไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดมายัง อบจ.ชุมพร ต่อมา นายก อบจ.ชุมพร ได้ใช้งบกลางจำนวน 319,825 บาท จัดซื้อและส่งมอบให้ดังกล่าว/

ภาพ-ข่าว /ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here