ชุมพร ส่งมอบการควบคุมพื้นที่ปากน้ำ หลังผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มลดลง

7

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ปากน้ำชุมพร และส่งมอบการควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัด มีทั้งกิจการประมง ท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยว โรงงาน และชุมชนแรงงานต่างด้าว จึงเป็นพื้นที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคและมีแนวโน้มสถานการณ์ว่าจะรุ่นแรง จังหวัดชุมพรจึงจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ส่วนหน้า (ศปก.จ.ชุมพร ส่วนหน้า) ขึ้น ที่ห้องประชุมมัตโพน เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เพื่อกำกับดูแล และบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้สามารถควบคุมได้ และเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ซึ่งตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ศปก.จ.ชุมพร ส่วนหน้า ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ลดลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงยุติการปฏิบัติหน้าที่ และส่งมอบพื้นที่ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน (ศปก.หมู่บ้าน) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปก.อปท.) ควบคุมดูแลพื้นที่ต่อไป

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ต.ปากน้ำชุมพร เป็นพื้นที่สีแดง ของจังหวัดชุมพร มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันสูงมาก และมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นได้ เพราะมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด ทางจังหวัดจึงได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลปากน้ำ และ อตบ.ปากน้ำ จัดตั้ง ศปก.ส่วนหน้า ขึ้นที่ เทศบาลปากน้ำชุมพร เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูล ประสานการปฏิบัติ และบูรณาการความร่วมมือกันทั้งหมด ซึ่งจากการดำเนินการด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้าน เราได้ตั้ง ศปก.หมู่บ้าน ขึ้นทุกหมู่บ้าน จนทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ จากเดิมในกลุ่มของเรือประมงวันแรกที่เราเข้ามามีกลุ่มผู้ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 39.2 และ ณ วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อเพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้น ซึ่งคิดว่าขณะนี้ ศปก.หมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้ง ศปก.อปท. จะสามารถประสานความร่วมมือ ควบคุมสถานการณ์ได้ ศปก.จ.ชุมพร ส่วนหน้า จึงได้ขอถอนกำลังเพื่อไปดำเนินการควบคุมพื้นที่สีแดงอื่นต่อไป โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ศปก.จ.ชุมพร ส่วนหน้า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี เนื่องจากเรามี ศปก.หมู่บ้าน ลงไปประสานความร่วมมือในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) แล้วว่าเป็นอย่างไร และที่สำคัญพี่น้องประชาชนได้มีความอุ่นใจ คือเทศบาลและ อบต. ได้จัดซื้อ ATK แบบตรวจเอง สนับสนุนให้กับหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดเห็นว่ามีคนเสี่ยง ก็สามารถตรวจหาเชื้อเองได้ เมื่อพบผู้ป่วยก็จะได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที นี่คือสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here