ชุมพร สู้โควิด กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี ลูกช้าง นายก อบจ.มอบ 1 ล้านให้.สสจ.

128

ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้า อบจ.ชุมพร นาย นพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพรและ “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี-ลูกช้าง นำโดย นายชุมพล จุลใส ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จ.ชุมพร,นายสุพล จุลใส ส.ส.พรรครรวมพลังประชาติไทย เขต 3 จ.ชุมพร และเพื่อนๆ ได้มอบเงิน1 ล้านบาท โดย คณะผู้บริหาร อบจ.และส อบจ. 7 แสนบาท กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี-ลูกช้าง อีก 3 แสนบาท มี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร นายแพทย์จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ

 นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร กล่าวว่า   “การต่อสู้เอาชนะกับโรคติดต่อร้ายแรงที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ครอบคลุมไปทั่วประเทศนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอสม.ต้องทุ่มเทและเสียสละอย่างหนัก อบจ.สนับสนุนงบประมาณอยู่ตลอดตามกฎหมาย และตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน หากรอพียงการสนับสนุนงบประมาณของทางราชการเพียงอย่างเดียว ด้วยระเบียบและข้อกฎหมาย อาจไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้  การพร้อมใจกันสมทบเงิน เพื่อหวังว่าจะสามารถทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์มีความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้โดยเร็วในที่สุด หากจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอ พวกเรายินดีที่จะระดมทุนเพิ่มให้ในโอกาสต่อไปอีก

  นายชุมพล จุลใส กล่าวว่า  “ ขณะนี้ ชาวบ้าน มีความเดือดร้อนอย่างหนัก มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี-ลูกช้าง ไม่ได้นิ่งนอนใจ จากการพุดคุยหารือกันอยู่ตลอด ว่า จะมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ชาวบ้านได้ เพราะพวกเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราก็ต้องหาทางช่วยเหลือบรรเทา ซึ่งในเบื้องต้นจึงได้มอบเงินให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความคล่องตัว จะได้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ ”//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here