ชุมพร สส.สุพล (ลูกช้าง) ร่วมกับ สส.ชุมพล (ลูกหมี ) และเพื่อน จัดทัพสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ทุ่งตะโก

145

สส.สุพล จุลใส (ลูกช้าง) ร่วมกับ สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี)  “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” พร้อม นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ทีมพลังชุมพร  นำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มมอบ ให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลทุ่งตะโก  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

นายสุพล จุลใส (สส.ลูกช้าง) กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กระผมพร้อมด้วย ร่วมกับ สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี ) “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” และทีมพลังชุมพร นำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มมอบ ให้ บุคลากรทางการแพทย์

และจะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ร้องขอมา จากโรงพยาบาล เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่ และเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรผู้ใดที่มีกำลังพอช่วยเหลือ เรามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ กันนะครับ ในวันนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทุฝ้ายเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถเดินต่อไปได้

” ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาข่า หากมีการปิดหมู่บ้าน กระผมนายสุพล จุลใส (สส.ลูกช้าง)พร้อมด้วย ร่วมกับ สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี ) “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” และทีมพลังชุมพรนำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอแจ้งให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่าปกปิดของการเดินทางเพราะท่านอาดจะเป็นพาหะนำเชื้อมาติดลูกเล็กเด็กแดงและผู้สูงอายุที่บ้านได้ อาจทำให้เกิดการศูนย์เสียในครอบครัวขึ้นได้ จึงแจ้งมาและฝากสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน “นายสุพล จุลใส (สส.ลูกช้าง) กล่าวเพิ่มเติม//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here