ชุมพร สจ.พิชัย นั่งเก้าอี้ รองประธานสภาอบจ.ชุมพร คนที่ 1″ สภาฯ บรรจุแผนฯ หลังจัดเก็บรายได้เกินคาดการ

2

ณ หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 อบจ.ชุมพร นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภา อบจ.ชุมพร เปิดประชุมสภา อบจ.ชุมพร สมัย 2 ครั้งที่ 3 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร และเพื่อนสมาชิกสภาฯ อบจ.ชุมพร เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้วาระการประชุมที่น่าสนใจของวันนี้ ประกอบด้วย การคัดเลือก รองประธานสภา อบจ.ชุมพร คนที่ 1 ที่ว่างลง โดย นายมาโนช สุขประวิทย์ ส.อบจ.อ.เมือง ได้เสนอชื่อ นายพิชัย เกษแก้ว ส.อบจ. อ.ทุ่งตะโก ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา อบจ.ชุมพร คนที่ 1 โดยมีเสียงสนับสนุนในสภาเห็นชอบล้น

จากนั้นสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม หลัง อบจ.ชุมพร จัดเก็บงบประมาณได้มากกว่าที่ประมาณการไว้สูงถึง 42.5 ล้านบาท จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมของ อบจ.ชุมพร โดยมีสมาชิก สภา อบจ.ชุมพร ร่วมยกมือผ่านความเห็นชอบท่วมท้น พร้อมตั้งกรรมการพิจารณาโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนงานฯ. เพื่อจัดทำงบประมาณในวาระการประชุมครั้งต่อไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here