ชุมพร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน

34

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 44 มาเป็นประธาน ในพิธีตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัยฯ  ร่วมกับนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายธีรวัฒน์ ธีรรัฐพล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังใหม่ ผู้บังคับหน่วย กำลังพลและผู้มีเกียรติ

พ.ต.หญิง ธัญญ์ภัสร์  เดชทุ่งคา หน.แผนกพยาบาล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าวว่า จากสถานการณ์ห้วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปีภาคใต้จะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นำพาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมประกอบกับการคาดหมายสภาพอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพรจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในห้วงวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 จึงกำหนดตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่25  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ ที่25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมด้วยส่วนราชการ พลเรือนในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เทศบาลตำบลวังใหม่ มูลนิธิการกุศลสงเคราะห์จังหวัดชุมพร โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการตรวจสภาพความพร้อมจำนวน 143 นาย

 พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ห้วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่ภาคใต้ มีสถานการณ์อุทกภัย เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งไดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยต่อเนื่อง

ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่มาร่วม ตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยในวันนี้ ทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความพร้อมเพรียง และความเสียสละของกำลังพล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในความพร้อม ก่อนที่จะให้เข้าความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพร้อมให้การสนับสนุนกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ขอฝากให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามข่าวสารสภาพอากาศ และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here