ชุมพร ศรีชัย นายกฯ. เทศบาลเมืองชุมพร เติมศักย์ภาพให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่

0

ห้องประชุม อาคารแสดงสินค้าโอ ท็อป ชั้น 1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 6” โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร ข้าราชการเทศบาลเมืองชุมพรร่วมโครงการ ทั้งนี้เทศบาลเมืองชุมพร ได้รับเกียรติวิทยากรจาก สภาทนายความจังหวัดชุมพร ที่นำโดย ทนายจรินทร์ ก๋งม้า  ประธานสภาทนายความ จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากร เพิ่มเติมศักยภาพให้แก่ เหล่านักเรียนผู้สูงอายุในประเด็น “ทำอย่างไรให้ชีวิตมีสุข ในวัยสูงอายุ” และ “รู้เท่าทันโลกโซเชียนและกฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้”

ทางด้าน นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพร ณ เดือน ธ.ค. 65 มีประชากรทั้งหมด มีทั้งสิ้น 33,219 คน เป็นผู้สูงอายุ 6,985 คน คิดเป็น 21.03 % ของประชากรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ในเทศบาลเมืองชุมพรเราได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับสถาการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร เป็นครั้งที่ 6” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้200 คน ทั้งนี้ก็เพื่อ ช่วยขับเคลื่อนทั้งหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน โดยในแต่ละรุ่นใช้เวลาในการอบรมทุกๆ วันพฤหัส เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เป็นคลังปัญญาให้ลูกๆหลานๆ แล้วอยู่ร่วมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ครอบครัวอย่างมีคุณภาพจากนี้สืบไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here