ชุมพร วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ดำเนินการเข็มที่ 2

13

พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   นพ. ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ นางสาวปรญา นันทสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนษญการ ผู้จัดการคลีนิกวัคซีนโควิด 19  รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เข็มที่ 2 จำนวน 400 คน  ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ ได้รับจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 โดส  2,500  คน เพื่อกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยติดเตียง พระ นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน  จังหวัดชุมพร  ได้กำหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 9 กันยายน 2564  โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมอาสาสมัคร พอ.สว. ได้พร้อมใจกันมาจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ  ณ โรงพยาบาลท่าแซะ นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว. ก็ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร

นางสาวปรญา นันทสุคนธ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เข็มที่ 2 จำนวน 400 คน

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here