ชุมพร ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

5

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นำ “ชุมพรทีม” ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มอบความช่วยเหลือ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย มีความเป็นอยู่อย่างลำบาก โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาว แก่ครอบครัวผู้ที่มีความเดือดร้อน นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทย มีบริการเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน เราชนะ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในครั้งนี้

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าแซะจำนวน 6 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้น และประสานให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการทั้งที่อยู่อาศัยและสวัสดิการต่างๆ ที่สมควรได้รับ รวมถึงหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในระยะยาว แก่ครอบครัวผู้ที่มีความเดือดร้อน  นอกจากนี้ นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร นำทีมหน่วยบริการเคลื่อนที่ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ชุมพรทีม ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายวาระเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินชุมพร ” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้ติดตามครอบครัวผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมกับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องลงช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นการเบื้องต้น และในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ ชุมพรทีม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมามอบให้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สำหรับการช่วยเหลือ ได้ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการในเรื่องของสิทธิผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการ รวมถึงการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยให้การช่วยเหลือในแต่ละราย นอกจากนี้ได้หาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาว โดยการหางาน หาอาชีพที่พอจะทำได้ ให้แก่ครอบครัวผู้เดือดร้อน อีกด้วย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธ์/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here