ชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าปล่อยชุดตรวจแนะนำร้านอาหารตามมาตรการ Covid Free Setting

2

 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.), พ.ต.อ.สัณฑวิษย์ มากช่วย รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร, นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน จ่าจังหวัดชุมพร ร่วมปล่อยแถวชุดตรวจติดตาม กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในการออกตรวจแนะนำ สถานประกอบการ สถานบริการ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “ตามที่เราได้มีการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดชุมพรก็จะมีการผ่อนคลายในกิจการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดรับการเปิดประเทศ จุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือร้านอาหาร เนื่องจากคนที่ไปเจอกันในร้านอาหาร เมื่อรับประทานอาหารก็จะถอดแมส ในขณะเดียวกันเมื่อเราผ่อนคลายจนถึงขั้นให้ดื่มในร้านอาหาร หรือแสดงดนตรี ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดชุมพรพร้อมที่จะผ่อนคลายทุกกิจกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนไปได้ แต่ทุกกิจกรรม ทุกกิจการ ที่ผ่อนคลายจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เรียกว่า “Covid free setting”

ซึ่งชุดปฏิบัติการวันนี้ได้สนธิกำลังทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข อาสาสมัคร เพื่อออกไปแนะนำให้สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ Covid free setting ทุกร้าน โดยจะมีเช็คลิสต์ไปมอบให้ถึงร้าน หากทุกร้านร่วมกันปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันก็จะได้มีการผ่อนคลายร้านอาหารให้ได้มากกว่านี้ แต่หากยังมีร้านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่มีการผ่อนคลายเกิดขึ้น และหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีการสั่งปิดเฉพาะร้านเป็นการชั่วคราวทันที จึงขอให้ทุกคนร่วมกันอยู่ ร่วมกันรอด ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ “Covid free setting” แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้พร้อมกัน”

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here