ชุมพร รอง ผว.ออกตรวจแนะนำร้านอาหาร ตามมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

3

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจแนะนำตามมาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหารในเขตพื้นที่ตัวเมืองชุมพร โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 10 ชุด นำโดยปลัดจังหวัดชุมพร นายอำเภอเมืองชุมพร  ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด  สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ร่วมสนธิกำลังปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจกำชับร้านอาหาร ถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้ร้านอาหารในพื้นที่เมืองชุมพรได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.

ชุมพร รอง ผว.ออกตรวจแนะนำร้านอาหาร ตามมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น.  สำหรับ ผับ บาร์ คาราโอเกะยังไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีการพิจารณาให้หยุดทันที

นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ ร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  โดยจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยมีเงื่อนไข อาทิ ต้องควบคุมไม่ให้แออัด นั่งได้ไม่เกินโต๊ะละ 4 คน เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร ห้ามมีการแสดงดนตรีสด ร้องเพลง ตู้เพลงคาราโอเกะ เปิดเพลงเสียงดัง หรือถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายการบันเทิง ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เชียร์เบียร์ ชงเหล้า หรือกิจกรรมมั่วสุม นอกจากนี้ทางร้านอาหารจะต้องมีจุดคัดกรองเข้า-ออกทางเดียวที่ชัดเจน บันทึกการเข้าใช้บริการ มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้แยกตัว ณ จุดพักคอยที่จัดไว้เฉพาะ และวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง จัดจุดบริการเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ให้มีการเว้นระยะห่าง และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here