ชุมพร รมต.แรงงานเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พร้อมทั้งพบปะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพร และประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ณ อาคารศูนย์บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดย รมว.แรงงาน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมความสำเร็จตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productivity การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ กิจกรรมความสำเร็จจากการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระและการขายสินค้าออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานกับการเพิ่ม GPP จังหวัดชุมพร 100,000 ล้านบาท กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ณ หน้าอาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มผลิตภาพแปรรูปประเภทเพื่อสร้างความเข้มแข็ง Young Smart  Farmer เยี่ยมชมกิจกรรมร้านกาแฟดริป (Drip) โรบัสต้าชุมพร และกิจกรรม DSD จิตอาสาเพื่อสังคม มอบสุขาลอยน้ำจำนวน 1 หลัง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ตามโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน แก่นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชุมพร มีกำลังแรงงาน 289,559 คน ผู้มีงานทำ 288,654 คน มีผู้ว่างงาน 905 คน มีแรงงานต่างด้าว 38,107 คน มีอาสาสมัครแรงงาน 70 คน มีสถานประกอบการ 2,354 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 33,928 คน มาตรา 39 จำนวน 8,145 คน และมาตรา 40 จำนวน 34,769 คน มีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 5,342 ราย เป็นเงิน 26,535,444.45 บาท การจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 แก่สถานประกอบการ 266 แห่ง ลูกจ้าง 1,046 คน เป็นเงิน 3,080,676.07 บาท/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here