ชุมพร มทบ.44 โครงการอบรมเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมในสถานศึกษา

0

ที่ห้องประชุมคุณหญิงสอาด ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา อ.เมือง จ.ชุมพร พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ. 44 (ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร) เป็นประธานเปิด”โครงการจัดอบรมเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรม” โดยมี พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณสูยานนท์ ให้เกียรติเป็นพิธีกรให้ความรู้แก่ เหล่านักเรียนวิชาทหารของ ร.ร. สอาดเผดิมวิทยาในประเด็นเรื่อง การกระทำความดีจากหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา ,หลักการทำความดีและการละเว้นความชั่วเพื่อตนเอง-ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติและหลักการทำความดีเชิงสัมพัด(จิตอาสา) และการกระทำความดีทั้งในรูปธรรมและนามธรรม” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนที่ร่วมเข้ารับการอบรมในวันนี้สามารถนำไปใช้เป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยมี ผู้บริหารของ ร.ร. สอาดเผดิมวิทยาเข้าร่วมรับฟังในการบรรยายในวันนี้

ทางด้าน พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ. 44 (ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร) กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ กองทัพบกได้มอบหมายให้ มทบ. 44 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆที่มีเยาวชน เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการอบรมเป็นเยาวชนอาสาเป็น วิทยากรทรงคุณธรรม โดยเฉพสะเยาวชนในชั้นมัธยมปลายในสถานศึกษา เพื่อจะได้ไปเป็นวิทยากรสอนรุ่นน้องๆทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่ให้น้องๆมีความรู้ผิดรู้ถูก เพื่อจะได้สร้างสรรค์เยาวชนไทยในสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมไทย เพราะเยาวชนเหล่านี้คือกำลังที่สำคัญของประเทศชาติในระยะเวลาสืบต่อไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here