ชุมพร มทบ. 44 จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำการ

0

ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ. 44 พร้อมด้วย คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้าน มทบ. 44 และหัวหน้าหร่วยในสังกัด มทบ. 44 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ มีข้าราชการทหารครบกำหนดเกษียณอายุราชการ จำนวน 18 นาย และลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการ 1 นาย

พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ. 44 กล่าวว่า นายทหารสัญญาบัตรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รู้สึกเป็นเกลียดที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2566 ในวันนี้ ด้วยปัตติทานอันมั่นคงในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและราชบัลลังก์ ทุกท่านได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ และทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออย่างครบถ้วน ทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการภารกิจทั้งปวง อย่าเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเทกล้าหาญเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจ และยังส่งเสริมให้กองทัพมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีส่วนสำคัญที่ส่งให้ ค่าเค้กหล่มสักมีความเจริญก้าวหน้ายืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

จึงสมควรที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นแบบอย่างของไปหารุ่นต่อๆไปที่จะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในนามข้าราชการค่าคิวหล่มสักผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณละลึกถึงคุณงามความดี ความทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพทุกท่านที่มีมาตลอดเวลารับราชการในโอกาสนี้ผมขอให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่สิ่งดีงามพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here