ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 ซื้อผลผลิตการเกษตรช่วยเหลือประชาชน

10

พ.อ.ธีระเดช เพชรอินทร์ รองเสธาธิการมณฑลทหารบกที่ 44    เปิดเผยว่า กองทัพบก มีนโยบายรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรจากสถานการณ์โรค โควิด-19

ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 44 ได้ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เขตปฏิรูปที่ดิน หงส์เจริญ จำกัด ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ฟักทอง จำนวน 100 กิโลกรัม  เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วย เช่น กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 44 สั่งซื้อ จำนวน 20 กิโลกรัม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 สั่งซื้อ จำนวน 50 กิโลกรัม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 สั่งซื้อ จำนวน 30 กิโลกรัม//

ภาพ-ข่าว  ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here