ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1พ.ศ.2566

2

ที่มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พ.อ.เสนีย๊ หิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปีพุทธศักราช 2566 พร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบำรุงขวัญให้กับทหารใหม่ โดยทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2566 ประกอบด้วยพลทหารใหม่จาก มณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน113  นาย จากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 112 นาย และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จำนวน 53 นาย รวมทั้งสิ้น  278นาย ซึ่งได้มารายงานตัวรับราชการและดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่ 15พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 พ.อ.เสนีย๊ หิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารใหม่ทุกคนแสดงเจตจำนง เข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าว่าทหารใหม่คือผู้เสียสละอย่างแท้จริง นับแต่วันแรกที่ทหารใหม่ได้เดินทางมาภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ ขอให้ถือเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองที่ทุกคนจะพักอาศัยอย่างอบอุ่น

 ซึ่งสังคมของทหารเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นทหารกองประจำการ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการฝึก เพื่อให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความเป็นทหาร ซึ่งทหารใหม่จะได้รับการถ่ายทอดจากครูฝึก และนอกเหนือจากการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้ว ทหารจะต้องผ่านการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี และอีกประการหนึ่ง กองทัพบกยังสนับสนุนให้ทหาร ได้มีวิชาความรู้ติดตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สายสามัญและสายอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบกและสิ่งสำคัญให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญ ในภาระหน้าที่ของกองทัพบกและหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีต่อประเทศชาติ ดังนี้ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึกอย่างจริงจัง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย มีความอดทนที่จะฟันฝ่าความยากลำบากให้จงได้//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here