ชุมพร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างบ้านปลา บ้านปู

15

ณ. แพคุณวิทยา ทรงธรรม สะพานดอนทรายแก้ว (สะพานหัวแหลม) นายอำเภอนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายชาตรี มีลาภ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคนสองอ่าว ร่วมกับ ธนาคารปูนาทุ่ง กลุ่มชาวประมงและประชาชนร่วมกันจัด โดย ลุ่มประมงพื้นบ้านคนสองอ่าว และ ธนาคารปูนาทุ่ง ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพื่อเป็นแห่งที่ อยู่อาศัยของลูกปลาลูกปู และสัตว์ทะเลต่าง ๆใด้พักอาศัยอย่างปลอดภัย ก่อนออกสู่ทะเลลึก ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง ไว้ให้ลูกหลานได้พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มประมงชายฝั่ง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี สมาชิก 40 ราย

เพื่อให้เกิดรายได้ของชาวประมงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเกิดการพัฒนาที ยั่งยืน ได้รับงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นจำนวนเงิน 50000 บ้านในการดำเนินงาน //

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here