ชุมพร พรรคกล้า ประชุมยุทธศาสตร์ภาคใต้ ผู้การชาติ มั่นใจแจ้งเกิดได้หลายพื้นที่ พร้อมชูกรณ์ เหมาะนั่งนายกฯ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

6

พรรคกล้า โดยนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า นายวรวุฒิ อุ่นใจ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคกล้า ร่วมประชุมยุทธศาสตร์พรรคกล้าภาคใต้โดยมีผู้ที่เสนอตัวสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  นายกรณ์ กล่าวว่า ชุมพรเป็นเมืองแห่งโอกาส เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ของภาคเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่สิ่งที่ขาดหายไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือ การบริหารจัดการที่ดี ถึงเวลาแล้วที่ ชุมพรจะได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมเสียสละ มีความมุ่งมั่น ทำงานแก้ปัญหา สร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชน และไม่เพียงแต่ จ.ชุมพร เท่านั้น ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา พวกเราผลัดเปลี่ยนกันลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครบทุกจังหวัด สิ่งที่เราพบคือศักยภาพและโอกาสของแต่ละพื้นที่ มีประชาชนจำนวนมากที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า และต้องการเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างแท้จริง

นายกรณ์ กล่าวว่า ผลผลิตทางการเกษตรของชุมพรมีมากมาย ทั้ง ปาล์ม ยางพารา ผลไม้หลากหลายชนิด  รวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกระท่อม กาแฟ ซึ่งเป็นผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการแปรรูปผลไม้เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับพรรคกล้า การเมืองไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ วาทะกรรมหรือเสนอประเด็นความขัดแย้ง แต่เราเน้นเรื่องปากท้องและโอกาสของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งเป็นนิยามของพรรคกล้ามาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น ในฐานะหัวหน้าพรรค อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มามีความหวังอีกครั้งกับการช่วยกัน สนับสนุนพรรคการเมืองที่ทำงานสร้างสรรค์ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานของเรา ด้วยการสนับสนุนพรรคกล้า เรามาประชุมยุทธศาสตร์ภาคใต้ ไม่เป็นเพียงแต่การพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองที่ทำให้เราแข่งขันได้เท่านั้น หากแต่พูดถึงด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสพี่น้องชาวใต้ด้วย ทั้งนี้เพราะเราได้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าการเมืองที่ผ่านมา ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า การได้ พ.อ.สุชาติ มาช่วยเติมเต็มในส่วนที่พรรคกล้ายังขาดและสำคัญที่สุดคือ มีอุดมการณ์และ ดีเอ็นเอเดียวกันคือยึดมั่นต่อสถาบันหลัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย และยึดหลักปฏิบัตินิยมในการทำงาน โดยการทำงานลงพื้นที่มาโดยตลอด ลงมือทำร่วมกับทีมงานนักปฏิบัติและนักวิชาการท้องถิ่น ลงลึกในระดับชุมชน คลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมากว่า 40

ขณะที่นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า พรรคกล้าย้ำมาแต่แรกว่าเราคือพรรคแห่ง ‘แพลตฟอร์ม’ รวมพลคนทุกวัย หลากหลายอาชีพและประสบการณ์ และเกือบทุกคนไม่เคยเป็นนักการเมือง แต่มีอุดมการณ์เดียวกันคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมั่นว่า เมื่อมีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งซ่อม เขต 1 จังหวัดชุมพร และ เขต 6 จังหวัดสงขลา พรรคกล้าเองก็มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้ง.

ด้านนายวรวุฒิ มองว่า ชุมพร เป็นเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน มีของดีมากมาย ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย แต่ขาดการบริหารจัดการ จึงทำให้เป็นได้แค่เมืองผ่าน จึงขอเสนอให้ เสนอให้ชุมพรเป็นฮับการกระจายสินค้าลงสู่ภาคใต้ และส่งสินค้าต่อไปยังภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ จะสามารถสร้างรายได้อีกมหาศาล/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here